Reklamacje

Zwroty i reklamacje
Zwrot obuwia

ZZgodnie z obowiązującym prawem Klient ma prawo w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru dokonać zwrotu. Zwrotu towaru można dokonać w sklepie stacjonarnym LOWMI w Kaliszu lub można odesłać na adres:

Lowmi S.C. Anna Wojciechowska-Miluc, Anna Wapińska
ul. Zamkowa 11
62-800 Kalisz

Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu: paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi być zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Sklep zobowiązuje się w ciągu 14 dni , od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zwrócić przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy równowartość zwracanych produktów.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych odsyłanych na koszt Sklepu oraz wysyłanych za pobraniem.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W tym celu należy przesłać informację drogą elektroniczną na adres sklep@lowmi.com.pl lub w formie papierowej tradycyjną przesyłką na adres sklepu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji zamieszczone są w naszym regulaminie.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, przy czym Klient nie ma obowiązku korzystania z przedmiotowego wzoru oświadczenia.
W wypadku odstąpienia od umowy zakupiony przez klienta towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z dołączonym paragonem.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztom jego wysyłki do Klienta, o ile koszty te zostały wcześniej poniesione przez Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
Pobierz druk : Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa